• ISÄNNÖINTIÄ

    ISÄNNÖINTIÄ

    hyvässä yhteistyössä hallituksen kanssa

     

Vakain Oy

  • slide

Yhteistyö

Painotamme hyvää yhteistyötä taloyhtiön hallituksen kanssa, joka on mahdollista rajatun  isännöitsijäkohtaisen asiakasmäärämme ansiosta.

M-Files

Taloyhtiön dokumentti- ja tehtävähallinta on toiminnan laadun perusta ja siitä huolehdimme edistyksellinen M-Files-järjestelmän avulla.

Varahenkilöjärjestelmä

Tehokkaan dokumentti- ja tehtävähallintaan perustuvan toimintamallin ansiosta isännöitsijän varahenkilöllä on käytettävissään kaikki informaatio. Tämä takaa asiakkaille keskeytymättömän isännöintipalvelun, myös äkillisissä tilanteissa.

Taloushallinto

Taloyhtiön kustannusten seuranta ja analysointi sekä maksuvalmiusseuranta ovat erikoisalaamme. Kirjanpidon, lainahallinnon sekä vuokra- ja vastikereskontran hoitaa ohjatusti sopimuskumppani Aallon Group Oyj.

Verkosto

Oikein valitut palveluntarjoajat ja oikeasisältöinen käyttäminen ovat ratkaisevia taloyhtiön tavoitteiden saavuttamisessa. Haemme aina yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa kuhunkin tarpeeseen sopivimman asiantuntijan (esim. lakitoimisto, rakennuttajakonsultti, pienurakoitsija jne.)

Tavoiteasetanta

Laadimme yhteistyössä hallituksen kanssa selkeät tavoitteet taloyhtiön toiminnalle lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Esitys suositellaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa osakkeenomistajien kesken.